Tunç Akademi; T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı resmi bir kuruluştur.

Cemalpaşa Mah. Fuzuli Cad.
Galleria İş Merkezi No:14 Seyhan / Adana

0 (322) 431 0 600
info@tuncakademi.com.tr

Pts - Cts 8.30 - 17.30
Pazar Kapalı

TUNÇ AKADEMİ
DEĞER YARATIR

Başarılarla dolu bir hikaye.
Sektörün öncüsü ve lideri oldu. 10.000’e yakın kursiyerini sınavlara hazırladı.
Daha nice yıllara…

images

SRC EĞİTİMLERİ

SRC 1 belgesi alan sürücüler uluslararası yolcu taşımacılığı yaparlar. SRC 1 mesleki yeterlilik belgesi alan sürücüler SRC 2 belgesini almış kabul edilir.

images

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı görevi, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslar arası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında,

images

PSİKOTEKNİK RAPORU

Karayolu Taşıma Kanunu 36/d madde uyarınca cezai işlemler başlamıştır. Cezalı duruma düşmemek için psikoteknik raporunuzu almada gecikmeyiniz.

images

ODY-ÜDY EĞİTİMLERİ

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve.

TMGD OLMA GENEL ŞARTLARI.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD) olabilmek için aşağıdaki şartlara sahip olmanız gerekmektedir;
Genel Şartlar;
1) Üniversite mezunları (4 yıllık),
2) Sabıka kaydınızın olmaması. (Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak)
3) Yangın Sertifikası almanız. (Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak,)
4) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi alıp, bakanlığın yapacağı sınavdan başarılı olmanız gerekmektedir.Başarılı
Takım

En iyi
Eğitim

24/7
Destek

DUYURULAR

TMKT yıllık faaliyet raporu erteleme

Bilindiği üzere, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in, Tehlikeli madde güvenlik danışmanının (TMGD) görev ve yükümlülükleri başlıklı 23 üncü maddesinin 2 inci fıkrasının (c) bendi kapsamında, işletmelerde istihdam edilen TMGD’lerce bildirim zorunluluğu bulunan yıllık faaliyet raporları,www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda 31/03/2016 tarihine kadar, Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

images

Yönetici

Ümit TUNÇ images

9 Nisan 2016 TMGD Sınavına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi

Bilindiği üzere, 09 Nisan 2016 tarihinde yapılan TMGD Sınavı sonuçları 15.04.2016 tarihinde yayınlanmıştır. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hakkındaki Tebliğ kapsamında yasal süresi içerisinde sınava yapılan yazılı itirazlar Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmiştir. Buna göre;

images

Yönetici

Ümit TUNÇ images

Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi

Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasında, can, mal ve çevre açısından güvenliği temin etmek için araçların ve üst yapıların teknik muayenelerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılmasına yönelik usul ve esaslar belirlendi.

images

Yönetici

Ümit TUNÇ images

Kurum Hakkında

Kararsız mı Kaldınız. Sizleri Ofisimize Bekliyoruz...

İletişim